Luciafest, 10. desember 2016

Dameforeningen

Luciafest, 10 desember 2016

Den 10. desember feiret vi Lucia i Kronprinsesse Märthas Kirke på sedvanligmåte.

Et stort publikum var tilstede for å nyte av alle de tradisjonelle sangene – og sangerne.

Som i så mange år hadde Hanne Westin samlet sammen sin

sangglade venner til å glede oss med den vakre musikken. Hanne stod også for

flere soloinnslag i Luciatåget. En annen solist var 6 årige Lilja Franzett som

fullbyrdet et jubileum. Det var nemlig nøyaktig 30 år siden hennes mor, Susanne

Franzett (Axelsson), og hennes onkel Michael, for 8 år gamle for første gang

opptredde i Luciatåget i den norske kirken! Også Susanne selv framførte et stykke, dagen til ære.

Vårt store publikum ble etter programmet traktert med kaffe eller saft,

lussekatter og pepperkaker, og etter en stunds meget hyggelig pratestund med

loddsalg og trekkning, ble den hyggelige ettermiddagen tradisjonelt avsluttet

med A. Adam´s O helga Natt, som vanlig framført av Lars Gunnar Axelsson

akkompagnert av pianisten Per Danielsson.

Et varmt takk til Hanne Westin for hennes utrettelige engasjerte arbeide.


M A

Copyright @ All Rights Reserved